Služby

V naší nabídce naleznete smyčce převážně z fernambukového dřeva. Zcela výjimečně lze vyrobit i smyčec ze dřeva brazilového. Úroveň našich smyčců lze rozdělit do čtyř kategorií: SCHOOL, STUDENT, STANDARD, SOLO PLAYERS. Kategorizace smyčců pomůže klientům snáze se orientovat v naší nabídce a lépe si tak zvolit pro ně nejvhodnější smyčec.

Názvy kategorií jsou vybrány tak, aby co nejlépe vystihovaly účel, k němuž by smyčec dané kategorie měl být používán.

Smyčec typu SCHOOL si nejčastěji volí žáci a studenti lidových škol umění, děti mladšího školního věku, začátečníci apod., kteří se hraní na hudební nástroj věnují kratší dobu. Je vyroben z fernambukového dřeva (výjimečně může být i ze dřeva brazilového) střední kvality, osazen bývá nejčastěji ebenovou žabkou v provedení nikl.

Smyčec typu STUDENT je pak vhodný pro ty, kteří se již delší dobu a intenzivněji věnují svému oboru a je zde předpoklad, že budou hrát i nadále. Je vhodný již pro koncertní hraní, sólová představení apod. Je vyroben z fernambukového dřeva vyšší střední třídy, která již zaručuje silný a plný zvuk. Bývá osazen ebenovou žabkou v provedení nikl.

Smyčec zvaný STANDARD je smyčcem vysoké kvality, který se od smyčce z kategorie SOLO PLAYERS liší pouze výběrem žabky či specifickými požadavky - garnitura, plátek apod. Smyčec STANDARD je velmi často vybírán těmi, kteří kladou důraz více, než na estetické komponenty smyčce, na kvalitu dřeva. Tento smyčec plně uspokojí všechny potřeby jak amatérských, tak i profesionálních hráčů.

Smyčec typu SOLO PLAYERS je určen pro ty, kteří chtějí oslnit nejen svým hudebním talentem, který předávají posluchačům, ale touží je potěšit i pohledem na skvostný smyčcový nástroj. Tento smyčec dokáže uspokojit i nejnáročnější klienty. Je vyráběn ze dřeva té nejvyšší hustoty ( v mm/sec.), při jeho výrobě jsou používány materiály nejvyšší kvality. Velmi často bývá takový smyčec speciálně upravován dle požadavků zákazníka.

Veškeré smyčce se vyrábějí ručně. Dle specifických přání lze smyčce uzpůsobit v délce, hmotnosti, poloze těžiště apod. Vyrobit lze smyčce kulaté nebo ve tvaru osmihranu. Používané materiály pro výrobu žabky: eben, rohovina, slonovina, mamut, apod. Do žabky lze libovolně vsadit očka, frézovat různé tvary.

Vždy klademe důraz na úzkou spolupráci s klientem, abychom co nejlépe porozuměli jeho požadavkům a mohli tak vyrobit smyčec, který bude plně v souladu s jeho přáním a bude mu poskytovat maximální oporu při hudební produkci.

Ceny smyčců jsou uvedené v sekci Ceník a jsou pouze orientační.